Buhalterinė apskaita

Teikiame individualias konsultacijas visais buhalterinės apskaitos klausimais tiek esamiems Klientams, tiek įmonėms, norinčioms gauti profesionalią konsultaciją aktualiu klausimu. Susisiekite jeigu esate patenkinti įmonės buhalterine apskaita, tačiau norite pasikonsultuoti su mūsų specialistu susidarius neįprastai situacijai ar atsiradus specifiniam klausimui. Dirbame vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinės paskaitos įstatymu.

buhalterine apskaita

Tvarkinga buhalterinė apskaita


Konsultacijos gali būti teikiamos tiek telefonu, tiek susitikimo metu. Sutariate dėl patogaus konsultacijai laiko ir būdo (telefoninis pokalbis arba susitikimas), suderinate paslaugų kainodarą (konsultacinių paslaugų įkainis gali būti skaičiuojamas dvejopai: sutarta fiksuota suma už konkrečią konsultaciją arba taikomas valandinis įkainis) ir gaunate profesionalią konsultaciją Jums patogiu metu ir būdu.Buhalterijos paslaugos

Dirbame su visomis populiariausiomis buhalterinės apskaitos programomis. Jeigu dėl kažkokių priežasčių nusprendėte atsisakyti savo buhalterio paslaugų ir pradėti bendradarbiauti su buhalterijos įmone, tokiu atveju siūlome pasirinkti mus. Jums nereikės perkelti visų buhalterinių duomenų į kitą programą. Dažnai to reikalauja apskaitos įmonės iš savo naujų klientų, kurios pripratusios prie savo programinės įrangos. Mes prisitaikysime ir taupydami Jūsų laiką bei pinigus, dirbsime su Jūsų apskaitos programa. Buhalterijos paslaugos bus suteiktos profesionaliai ir laiku.


Netvarkingos buhalterinės apskaitos sutvarkymas

Buhalterinė apskaita privalo būti teisinga, savalaikė, aiški bei tiksli. Tokia apskaita yra vienas iš kertinių Jūsų įmonės sėkmės garantų.

Jeigu Jūsų buhalterinė apskaita dėl kažkokių priežasčių neatitinka šių kriterijų, Jūs nekontroliuojate situacijos, nežinote realios įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų. Dėl netikslių arba vėluojančių sąskaitų / ataskaitų / dokumentų, rizikuojate patekti į nepatikimų įmonių sąrašą, susigadinti reputaciją, prarasti klientus, patirti reikšmingas laiko ir finansines sąnaudas.

Jeigu turite abejonių dėl įmonės buhalterinės apskaitos teisingumo, tikslumo ir savalaikiškumo, siūlome atlikti buhalterinės apskaitos situacijos vertinimą, kurio metu bus įvertinta:


Teisingumas

Ar Jūsų įmonės apskaitos politika atitinka galiojančius verslo apskaitos / tarptautinius apskaitos standartus.

Tikslumas

Ar Jūsų įmonės buhalterinėje apskaitoje yra visi duomenys, ar duomenys yra tikslūs (išsami ir pilna pirminių dokumentų patikra, valstybės atsakingoms institucijoms pateiktų deklaracijų / ataskaitų / dokumentų patikra).

Savalaikiškumas

Ar Jūsų įmonės buhalterija nustatytais terminais pateikia deklaracijas / ataskaitas / dokumentus valstybės atsakingoms institucijoms, ar nėra nepateiktų dokumentų.

Atlikę įmonės buhalterinės apskaitos situacijos vertinimą, pateiksime išvadas bei rekomendacijas. Taip pat suformuosime buhalterinės apskaitos paslaugų pasiūlymą tolimesniam bendradarbiavimui. Esame tikri, kad mūsų teikiamos  buhalterijos paslaugos pateisins Jūsų lūkesčius.

Apskaitos paslaugos


Mes suprantame koks patogus ir efektyvus yra “vieno langelio principas”, kuomet ne tik apskaitos paslaugos gaunamos vienoje vietoje, todėl siūlome pasinaudoti tekstų redagavimo ir vertimo paslaugomis. Mūsų tekstų redaktorius atidžiai ir kokybiškai pakoreguos Jūsų turimą tekstą, kad jis atitiktų teksto tipui keliamus reikalavimus. Esant poreikiui papildomai bus atliekamas teksto teisinis įvertinimas. Jūsų patogumui, tekstas operatyviai ir tiksliai bus išverstas į norimą kalbą.