BUHALTERINĖ APSKAITA

Buhalterinės apskaitos paslaugos mikro įmonėms
UAB „Apskaitos sprendimas“ vertindamas kiekvieną Klientą, suprasdamas mikro įmonių apimties specifiką sukūrė paslaugų paketą MIKRO, skirtą mažiausiems juridiniams vienetams. Plačiau


Buhalterinės apskaitos paketo MIKRO kaina yra 69 EUR/mėn. Užsisakius šį paketą Klientui suteikiamos žemiau išvardintos paslaugos:

 • Darbo užmokesčio apskaita (1 darbuotojas);
 • Pirkimų/pardavimų/ mokėjimų apskaita (iki 10 pirminių dokumentų);
 • iki 10 banko operacijų vykdymas;
 • Būtinų deklaracijų VMI, SODRAI pateikimas;
 • Metinio finansinių ataskaitų rinkinio (balanso, pelno nuostolio ataskaita ir kt.) sudarymas ir pateikimas;
 • Apskaitos ir mokesčių konsultacijos (1 h/mėn.).

Planas MIKRO gali būti modifikuojamas pridedant papildomas paslaugas. Papildomų paslaugų kaina yra nustatoma atsižvelgiant į paslaugų apimtį ir turinį. UAB „Apskaitos sprendimas“ siekia ilgalaikės partnerystės, todėl kiekvienam Klientui pasiūlys optimalų sprendimą. Susisiekti su UAB „Apskaitos sprendimas“!

Buhalterinės apskaitos paslaugos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms
Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) yra neatsiejama Lietuvos ekonomikos dalis. Būtent SVV teikia platų prekių ir paslaugų asortimentą, sprendžia užimtumo problemas. Statistikos departamento duomenimis smulkios ir vidutinės įmonės sukuria didžiausią dalį Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Šiame sektoriuje sukoncentruota didžioji dalis darbo jėgos. UAB „Apskaitos sprendimas“ būdamas SVV dalimi, sekdamas naujų teisės aktų keliamų reikalavimų dinamiką, dirbdamas su transporto ir logistikos; miškininkystės; turto nuomos; personalo atrankos; didmeninės ir mažmeninės prekybos srityse veikiančiais klientais supranta su kokiais iššūkiais kasdien susiduria Lietuvos įmonės. Plačiau


UAB „Apskaitos sprendimas“ teikia visas buhalterines paslaugas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms:

 • Pirkimų/pardavimų apskaita;
 • Mokėjimų apskaita ir kontrolė;
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaita;
 • Atskaitingų asmenų apskaita;
 • Kasos operacijų apskaita;
 • Darbuotojų priėmimo/atleidimo dokumentų rengimas. Darbo užmokesčio apskaita;
 • Ataskaitų bei registrų SODRAI, VMI, statistikos departamentui rengimas ir teikimas;
 • Konsultavimas apskaitos, mokesčių ir kitais, susijusiais su įmonės finansine veikla, klausimais;
 • Suderintų valdymo apskaitos ataskaitų rengimas;
 • Kitos susijusios paslaugos.

UAB „Apskaitos sprendimas“ žino koks patogus ir efektyvus yra “vieno langelio principas” sprendžiant kelis skirtingus klausimus, todėl siūlo taupyti Jūsų laiką bei administracinius kaštus ir pasinaudoti teisinėmis, darbų saugos, vertimo, tekstų redagavimo paslaugomis. Apie šias paslaugas daugiau informacijos rasite mūsų tinklapio meniu punktuose “Teisinės paslaugos” bei “Darbo sauga” arba tiesiogiai susisiekę tinklapyje nurodytais kontaktais.

UAB „Apskaitos sprendimas“ siekia ilgalaikės partnerystės, todėl kiekvienam Klientui pasiūlys optimalų sprendimą. Susisiekti su UAB „Apskaitos sprendimas“!

Netvarkingos buhalterinės apskaitos sutvarkymas
Buhalterinė apskaita privalo būti teisinga, savalaikė, aiški bei tiksli. Tokia apskaita yra vienas iš kertinių Jūsų įmonės sėkmės garantų.

Jeigu Jūsų buhalterinė apskaita dėl kažkokių priežasčių neatitinka šių kriterijų, Jūs nekontroliuojate situacijos, nežinote realios įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų, dėl netikslių arba vėluojančių sąskaitų/ataskaitų/dokumentų, rizikuojate patekti į nepatikimų įmonių sąrašą, susigadinti reputaciją, prarasti klientus, patirti reikšmingas laiko ir finansines sąnaudas.Plačiau


Jeigu turite abejonių dėl įmonės buhalterinės apskaitos teisingumo, tikslumo ir savalaikiškumo, UAB „Apskaitos sprendimas“ siūlo atlikti buhalterinės apskaitos situacijos vertinimą, kurio metu įvertins:

 • Teisingumą: ar Jūsų įmonės apskaitos politika atitinka galiojančius verslo apskaitos/tarptautinius apskaitos standartus;
 • Tikslumą: ar Jūsų įmonės buhalterinėje apskaitoje yra visi duomenys, ar duomenys yra tikslūs (išsami ir pilna pirminių dokumentų patikra, valstybės atsakingoms institucijoms pateiktų deklaracijų/ataskaitų/dokumentų patikra);
 • Savalaikiškumą: ar Jūsų įmonės buhalterija nustatytais terminais pateikia deklaracijas/ataskaitas/dokumentus valstybės atsakingoms institucijoms, ar nėra nepateiktų dokumentų.

UAB „Apskaitos sprendimas“ atlikęs įmonės buhalterinės apskaitos situacijos vertinimą, pateiks išvadas bei rekomendacijas. Taip pat suformuos buhalterinės apskaitos paslaugų pasiūlymą tolimesniam bendradarbiavimui.

UAB „Apskaitos sprendimas“ siekia ilgalaikės partnerystės, todėl kiekvienam Klientui pasiūlys optimalų sprendimą. Susisiekti su UAB „Apskaitos sprendimas“!

Konsultacijos buhalterinės apskaitos klausimais
UAB „Apskaitos sprendimas“ teikia individualias konsultacijas visais buhalterinės apskaitos klausimais tiek esamiems Klientams, tiek įmonėms, norinčioms gauti profesionalią konsultaciją aktualiu klausimu. Plačiau


Jeigu esate patenkinti įmonės buhalterine apskaita, tačiau norite pasikonsultuoti su UAB „Apskaitos sprendimas“ specialistu susidarius neįprastai situacijai ar atsiradus specifiniam klausimui, susisiekite su UAB „Apskaitos sprendimas“.

Konsultacijos gali būti teikiamos tiek telefonu, tiek susitikimo metu. Sutariate dėl patogaus konsultacijai laiko ir būdo (telefoninis pokalbis arba susitikimas), suderinate paslaugų kainodarą (konsultacinių paslaugų įkainis gali būti skaičiuojamas dvejopai: sutarta fiksuota suma už konkrečią konsultaciją arba taikomas valandinis įkainis) ir gaunate profesionalią konsultaciją Jums patogiu metu ir būdu. Susisiekti su UAB „Apskaitos sprendimas“!

Kitos paslaugos
UAB „Apskaitos sprendimas“ supranta koks patogus ir efektyvus yra “vieno langelio principas”, kuomet reikalingas paslaugas galima gauti vienoje vietoje, todėl siūlo pasinaudoti tekstų redagavimo ir vertimo paslaugomis. Plačiau


UAB „Apskaitos sprendimas“ tekstų redaktorius atidžiai ir kokybiškai pakoreguos Jūsų turimą tekstą, kad jis atitiktų teksto tipui keliamus reikalavimus. Esant poreikiui papildomai bus atliekamas teksto teisinis įvertinimas. Jūsų patogumui, tekstas operatyviai ir tiksliai bus išverstas į norimą kalbą. Susisiekti su UAB „Apskaitos sprendimas“!