Netvarkingos buhalterinės apskaitos sutvarkymas

Buhalterinė apskaita privalo būti teisinga, savalaikė, aiški bei tiksli. Tokia apskaita yra vienas iš kertinių Jūsų įmonės sėkmės garantų.

Jeigu Jūsų buhalterinė apskaita dėl kažkokių priežasčių neatitinka šių kriterijų, Jūs nekontroliuojate situacijos, nežinote realios įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų, dėl netikslių arba vėluojančių sąskaitų/ataskaitų/dokumentų, rizikuojate patekti į nepatikimų įmonių sąrašą, susigadinti reputaciją, prarasti klientus, patirti reikšmingas laiko ir finansines sąnaudas.

Jeigu turite abejonių dėl įmonės buhalterinės apskaitos teisingumo, tikslumo ir savalaikiškumo, UAB „Apskaitos sprendimas“ siūlo atlikti buhalterinės apskaitos situacijos vertinimą, kurio metu įvertins:

  • Teisingumą: ar Jūsų įmonės apskaitos politika atitinka galiojančius verslo apskaitos/tarptautinius apskaitos standartus;
  • Tikslumą: ar Jūsų įmonės buhalterinėje apskaitoje yra visi duomenys, ar duomenys yra tikslūs (išsami ir pilna pirminių dokumentų patikra, valstybės atsakingoms institucijoms pateiktų deklaracijų/ataskaitų/dokumentų patikra);
  • Savalaikiškumą: ar Jūsų įmonės buhalterija nustatytais terminais pateikia deklaracijas/ataskaitas/dokumentus valstybės atsakingoms institucijoms, ar nėra nepateiktų dokumentų.

UAB „Apskaitos sprendimas“ atlikęs įmonės buhalterinės apskaitos situacijos vertinimą, pateiks išvadas bei rekomendacijas. Taip pat suformuos buhalterinės apskaitos paslaugų pasiūlymą tolimesniam bendradarbiavimui.

UAB „Apskaitos sprendimas“ siekia ilgalaikės partnerystės, todėl kiekvienam Klientui pasiūlys optimalų sprendimą. Susisiekti su UAB „Apskaitos sprendimas“!