Darbuotojų mokymai, atestacijos

Įmonės darbuotojai priklausomai nuo darbo pobūdžio ir kitų susijusių faktorių privalo būti reguliariai informuojami, instruktuojami bei atestuojami. Potencialiai pavojingiems įrenginiams turi būti atliekamos patikros ir nustatomas keliamos rizikos lygis, jam valdyti būtinos priemonės. Šiuos ir kitus, susijusius su Jūsų Įmonės darbuotojų sauga ir sveikata bei gaisrine sauga darbus, patikėkite UAB „Apskaitos sprendimas“.

  • Įmonės darbuotojų periodinis gaisrinės ir darbo saugos mokymas;
  • Mokymų pagal formalias mokymo programas mokymo įstaigose organizavimas;
  • Potencialiai pavojingų įrenginių patikrų organizavimas;
  • Darbuotojų atestavimo bei žinių vertinimo atestacinės komisijos sudarymas bei dalyvavimas;
  • Kitų susijusių mokymų ir atestacijų rengimas.

Susisiekti su UAB „Apskaitos sprendimas“!