DSS dokumentų rengimas ir pildymas

UAB „Apskaitos sprendimas“ rengia visą su darbuotojų sauga ir sveikata susijusią dokumentaciją. Perleidę DSS dokumentų ir formų rengimą ir pildymą UAB „Apskaitos sprendimas“, Jūs būsite tikri, jog perduota darbuotojų saugos ir sveikatos dalis yra savalaikiai ir kokybiškai atliekama, atitinka aktualų teisinį reglamentavimą, o taip pat galėsite koncentruotis į Įmonės pagrindinės veiklos efektyvinimą ir rezultatų gerinimą. Pagrindiniai rengiami ir/arba pildomi dokumentai yra šie:

  • Visų tipų DSS įsakymai;
  • DSS žurnalai;
  • Testai DSS žinių patikrinimui;
  • Atestavimo DSS klausimais protokolai;
  • Nušalinimo dėl girtumo ir apsvaigimo dėl psichotropinių medžiagų aktai;
  • Reikalingų asmeninių apsauginių priemonių (AAP) sąrašai bei AAP kortelės;
  • Rizikos lentelės (parenkant asmenines apsaugos priemones);
  • Nelaimingų atsitikimų aktai (N-1 ir N-2 formos);
  • Medicininės knygelės;
  • Kiti dokumentai ir formos.

Susisiekti su UAB „Apskaitos sprendimas“!