Juridinių asmenų savininkų klausimų sprendimas

Akcininkai įvertino akcininkų sutarties teikiamus privalumus ir suteikiamas garantijas, todėl akcininkų sutartis vis dažniau tampa neatsiejama įmonės steigimo ir veiklos dalimi. Akcininkai sudaro akcininkų sutartis siekdami efektyvaus savo teisių realizavimo, savo teisėtų interesų apsaugos bei investicijų grąžos užtikrinimo. Akcininkų sutartyse dažniausiai, bet neapsiribojant, aprašomos sąlygos dėl:

  • Įmonės valdymo klausimų (dividendų politika, balsavimo tvarka dėl esminių įmonei sprendimų, įmonės valdymo organų struktūra ir formavimas ir kt.);
  • Akcininkų sudėties struktūros ir kontrolės (akcijų išpirkimo tvarka ir perleidimo sąlygos, kriterijai naujam akcininkui, pirmenybės teisės nustatymas ir įgyvendinimas ir kt.);
  • Kitų esminių sąlygų (akcininkų ir įmonės darbo sutartys, akcininkų nekonkuravimas, ginčų sprendimas, papildomo investavimo į įmonę įsipareigojimai ir kt.).

Akcininkų sutarties teikiama nauda gali būti trejopa:

  • Užtikrinamas akcininkų bendradarbiavimas priimant įmonės valdymui ir jos veiklai svarbius sprendimus;
  • Atliekama prevencinė funkcija – mažinama akcininkų ginčų tikimybė.
  • Nustatomi efektyvūs ginčų sprendimo būdai, kurie yra ypatingai svarbūs, kuomet dėl susidariusios situacijos tarp akcininkų nebelieka konstruktyvaus dialogo, tarpusavio supratimo bei galimybės greitai, protingai ir efektyviai išspręsti susidariusią situaciją.

UAB „Apskaitos sprendimas“ turi reikiamą patirtį ir kvalifikaciją būtiną norint parengti efektyvią akcininkų sutartį, kuri padės ženkliai sumažinti įmonei kylančias rizikas priimant svarbius ar sudėtingus sprendimus, atsiradus nesutarimams tarp įmonės akcininkų. UAB „Apskaitos sprendimas“ papildomai teikia šias įprastines paslaugas:

  • Rengia akcijų perleidimo sutartis;
  • Ruošia akcininkų sprendimus, rengia akcininkų susirinkimo protokolus;
  • Rengia dokumentus įstatinio kapitalo didinimui/mažinimui;
  • Rengia dokumentus įmonės įstatų, pavadinimo, vadovo, kitų įmonės duomenų keitimui.

Susisiekti su UAB „Apskaitos sprendimas“!