DSS tvarkos, taisyklės jų rengimas ir priežiūra

Patikėkite UAB „Apskaitos sprendimas“ visas su darbuotojų sauga ir sveikata susijusias funkcijas. Suteikę galimybę DSS tarnybos funkcijas atlikti mums, būsite tikri, jog Jūsų Įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros funkcijos yra atliekamos profesionaliai, savalaikiai ir kokybiškai. Būsite ramūs, jog Įmonės DSS atitinką aktualų teisinį reglamentavimą, taip pat galėsite skirti daugiau laiko Įmonės pagrindinės veiklos procesų efektyvinimui ir rezultatų gerinimui. Teikiamų paslaugų sąrašas:

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas;
 • Darbuotojų instruktavimo tvarkos rengimas;
 • Aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) tvarkos rengimas;
 • Vidaus darbo tvarkos taisyklių rengimas;
 • Darbuotojų mokymo ir atestavimo tvarkos rengimas;
 • Neformaliojo mokymo, pagal pavojingų darbų sąrašą, programos rengimas;
 • Potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimo ir apžiūros tvarkos rengimas;
 • Nelaimingų atsitikimų ir incidentų tyrimo tvarkos rengimas;
 • Gaisrinės saugos instrukcijų rengimas;
 • Gaisrinės saugos mokymo ir atestavimo tvarkos rengimas;
 • Kitų tvarkų ir instrukcijų rengimas.

 

Susisiekti su UAB „Apskaitos sprendimas“ !