Teisinės paslaugos

Siūlome platų teikiamų juridinių paslaugų spektrą. Užtikriname, kad mūsų teikiamos teisinės paslaugos pateisins Jūsų lūkesčius. Siekiame ilgalaikės partnerystės, todėl kiekvienam Klientui pasiūlysime optimalų sprendimą.

teisinės paslaugos

Teikiamos teisinės paslaugos :

Juridinių asmenų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas

Steigiame įvairių teisinių formų įmones bei atliekame veiksmus susijusius su įmonių reorganizavimu ir likvidavimu.

Veiklos vykdymui reikalingas teisinis statusas, kuris suteikia galimybę užsiimti planuojama veikla. Paprasčiausios veiklos vykdymo formos tokios kaip verslo liudijimas ar individuali veikla yra labai paprastos, pradėti veiklą tokių veiklos vykdymo formų pagrindu yra nesudėtinga, keliami reikalavimai minimalūs, todėl dažnai asmenys patys sutvarko visus formalumus. Jeigu veiklos vykdymo forma yra sudėtingesnė, tokia kaip mažoji bendrija (MB) ar uždaroji akcinė bendrovė (UAB), tuomet siūlome patikėti sudėtingesnių juridinių asmenų steigimo procedūrą atstovui, tokiu būdu sutaupant laiko bei išvengiant klaidų ar papildomų rūpesčių.

Steigiame įvairių teisinių formų įmones:

 • Uždaroji akcinė bendrovė (UAB);
 • Mažoji bendrija (MB);
 • Kitas (žemės ūkio bendrovė (ŽŪB), asociacija ir kt.).

Keičiantis akcininkų struktūrai, atskiriant įmonės padalinius, išgryninant skirtingas įmonės veiklas, įmonei nutraukiant veiklą ar susiduriant su finansiniais sunkumas gali būti vykdomi reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo ar likvidavimo procesai. Operatyviai ir profesionaliai atliekame:

 • Juridinių asmenų atskyrimą;
 • Juridinių asmenų reorganizavimą (prijungimas, sujungimas, padalijimas, išdalijimas);
 • Juridinių asmenų restruktūrizavimą; Juridinių asmenų likvidavimą.
Juridinių asmenų teisinės formos keitimas

Keičiame juridinio asmens teisinę formą:

 • Individuali įmonė (IĮ) pertvarkoma į uždarają akcinę bendrovę (UAB);
 • Mažoji bendrija (MB) pertvarkoma į uždarają akcinę bendrovę (UAB);
 • Kitos teisinės formos įmonė pertvarkoma į uždarają akcinę bendrovę (UAB).
Juridinių asmenų savininkų klausimų sprendimas

Akcininkai įvertino akcininkų sutarties teikiamus privalumus ir suteikiamas garantijas, todėl akcininkų sutartis vis dažniau tampa neatsiejama įmonės steigimo ir veiklos dalimi. Turime reikiamą patirtį ir kvalifikaciją būtiną norint parengti efektyvią akcininkų sutartį, kuri padės ženkliai sumažinti įmonei kylančias rizikas priimant svarbius ar sudėtingus sprendimus, atsiradus nesutarimams tarp įmonės akcininkų. Taip pat teikiame įprastines paslaugas susijusias su įmonės duomenų keitimu, įstatinio kapitalo didinimu / mažinimu ir akcijų perleidimu.

Akcininkai sudaro akcininkų sutartis siekdami efektyvaus savo teisių realizavimo, savo teisėtų interesų apsaugos bei investicijų grąžos užtikrinimo. Akcininkų sutartyse dažniausiai, bet neapsiribojant, aprašomos sąlygos dėl:

 • Įmonės valdymo klausimų (dividendų politika, balsavimo tvarka dėl esminių įmonei sprendimų, įmonės valdymo organų struktūra ir formavimas ir kt.);
 • Akcininkų sudėties struktūros ir kontrolės (akcijų išpirkimo tvarka ir perleidimo sąlygos, kriterijai naujam akcininkui, pirmenybės teisės nustatymas ir įgyvendinimas ir kt.);
 • Kitų esminių sąlygų (akcininkų ir įmonės darbo sutartys, akcininkų nekonkuravimas, ginčų sprendimas, papildomo investavimo į įmonę įsipareigojimai ir kt.).

Akcininkų sutarties teikiama nauda gali būti trejopa:

 • Užtikrinamas akcininkų bendradarbiavimas priimant įmonės valdymui ir jos veiklai svarbius sprendimus;
 • Atliekama prevencinė funkcija – mažinama akcininkų ginčų tikimybė;
 • Nustatomi efektyvūs ginčų sprendimo būdai, kurie yra ypatingai svarbūs, kuomet dėl susidariusios situacijos tarp akcininkų nebelieka konstruktyvaus dialogo, tarpusavio supratimo bei galimybės greitai, protingai ir efektyviai išspręsti susidariusią situaciją.

Papildomai teikiame šias įprastines paslaugas:

 • Rengiame akcijų perleidimo sutartis;
 • Ruošiame akcininkų sprendimus, rengiame akcininkų susirinkimo protokolus;
 • Rengiame dokumentus įsatinio kapitalo didinimui/mažinimui;
 • Rengiame dokumentus įmonės įstatų, pavadinimo, vadovo, kitų įmonės duomenų keitimui.
Sutarčių ir juridinių asmenų vidinių dokumentų rengimas

Turime sukaupę didelę patirtį rengiant įvairaus profilio ir sudėtingumo sutartis, įmonės vidinius dokumentus, todėl siūlome Jums pasinaudoti šia patirtimi, sutaupyti laiko ir užsitikrinti, jog sutartys tinkamai atstovaus Jūsų, kaip sutarties šalies teisėtus interesus, o vidiniai įmonės dokumentai bus aiškūs ir atitiks teisinį reglamentavimą.

Patogi, išsami ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reglamentavimą atitinkanti sutartis yra viena iš esminių sąlygų užtikrinti sklandų sutarties šalių darbą. Sutarties rengimas gali būti laikui imlus procesas, ypatingai jeigu sutartis yra nestandartinė ar apima daug kompleksinių situacijų.

Rengiame tokių tipų sutartis:

 • Pirkimo/pardavimo;
 • Nuomos
 • Nekonkuravimo
 • Konfidencialumo
 • Kitas įvairaus profilio sutartis.

Operatyviai, profesionaliai ir atsakingai rengiame įmonės vidaus dokumentus (įsakymai, pažymos, pranešimai, prašymai ir kiti susiję dokumentai).

Kitos teisinės paslaugos

Teikiame kitas žemiau išvardintas teisines paslaugas:

 • Prekės ženklo registravimas (nacionaliniu/bendrijos mastu);
 • Teisinis auditas. Tai yra kompleksinis įmonės teisinis patikrinimas apimantis pagrindinių įmonės dokumentų, sudarytų sandorių, prisiimtų rizikų, klientų ir partnerių bei kitų kertinių įmonės veiklos aspektų teisinį įvertinimą. Teisinis auditas gali būti reikalingas numatant verslo plėtrą, įsigyjant, parduodant arba reorganizuojant įmonę. Realus teisinio audito poreikis atsiranda akcininkų tarpusavio ginčo atveju;
 • Skundų nagrinėjimo taisyklių, pinigų plovimo prevencijos rengimas;
 • Mokumo vertinimo strategijos rengimas;
 • Skolų išieškojimo paslaugos (pretenzijos teikimas, pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo, ieškiniai ir kiti procesiniai dokumentai, elektroninis prevencinis spaudas dokumentams);
 • Individualios teisinės konsultacijos.

Jeigu teikiamų teisinių paslaugų aprašuose neradote Jums reikiamos paslaugos, susisiekite su UAB „Apskaitos sprendimas“ atstovu ir išdėstykite Savo pageidavimus. Tikimės, jog mūsų komandos patirtis ir gebėjimai leis profesionaliai ir operatyviai suteikti Jums reikalingą teisinę pagalbą.

Vis dar nežinai kas tvarkys tavo įmonės buhalterinę apskaitą? Turime pasiūlymą, kurio sunku atsisakyti!