TEISINĖS PASLAUGOS

Juridinių asmenų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas
UAB „Apskaitos sprendimas“ steigia įvairių teisinių formų įmones bei atlieka veiksmus susijusius su įmonių reorganizavimu ir likvidavimu. Plačiau

Veiklos vykdimui reikalingas teisinis statusas, kuris suteikia galimybę užsiimti planuojama veikla. Paprasčiausios veiklos vykdymo formos tokios kaip verslo liudijimas ar individuali veikla yra labai paprastos, pradėti veiklą tokių veiklos vykdymo formu pagrindu yra nesudėtinga, keliami reikalavimai minimalūs, todėl dažnai asmenys patys sutvarko visus formalumus. Jeigu veiklos vykdymo forma yra sudėtingesnė, tokia kaip mažoji bendrija (MB) ar uždaroji akcinė bendrovė (UAB), UAB „Apskaitos sprendimas“ siūlo patikėti sudėtingesnių juridinių asmenų steigimo procedūrą atstovui, tokiu būdu sutaupant laiko bei išvengiant klaidų ar papildomų rūpesčių.

UAB „Apskaitos sprendimas“ steigia įvairių teisinių formų įmones:

 • Uždaroji akcinė bendrovė (UAB);
 • Mažoji bendrija (MB);
 • Individuali įmonė (IĮ);
 • Kitas (žemės ūkio bendrovė (ŽŪB), asociacija ir kt.).

Keičiantis akcininkų struktūrai, atskiriant įmonės padalinius, išgryninant skirtingas įmonės veiklas, įmonei nutraukiant veiklą ar susiduriant su finansiniais sunkumas gali būti vykdomi reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo ar likvidavimo procesai. UAB „Apskaitos sprendimas“ operatyviai ir profesionaliai atlieka:

 • Juridinių asmenų atskyrimą;
 • Juridinių asmenų reorganizavimą (prijungimas, sujungimas, padalijimas, išdalijimas);
 • Juridinių asmenų restruktūrizavimą;
 • Juridinių asmenų likvidavimą.

UAB „Apskaitos sprendimas“ siekia ilgalaikės partnerystės, todėl kiekvienam Klientui pasiūlys optimalų sprendimą. Susisiekti su UAB „Apskaitos sprendimas“!

Juridinių asmenų teisinės formos keitmas
UAB „Apskaitos sprendimas“ keičia juridinių asmenų teisinę formą. Plačiau

UAB „Apskaitos sprendimas“ keičia juridinio asmens teisinę formą:

 • Individuali įmonė (IĮ) pertvarkoma į uždarają akcinę bendrovę (UAB);
 • Mažoji bendrija (MB) pertvarkoma į uždarają akcinę bendrovę (UAB);
 • Kitos teisinės formos įmonė pertvarkoma į uždarają akcinę bendrovę (UAB).

UAB „Apskaitos sprendimas“ siekia ilgalaikės partnerystės, todėl kiekvienam Klientui pasiūlys optimalų sprendimą. Susisiekti su UAB „Apskaitos sprendimas“!

Juridinių asmenų savininkų klausimų sprendimas
Akcininkai įvertino akcininkų sutarties teikiamus privalumus ir suteikiamas garantijas, todėl akcininkų sutartis vis dažniau tampa neatsiejama įmonės steigimo ir veiklos dalimi. UAB „Apskaitos sprendimas“ turi reikiamą patirtį ir kvalifikaciją būtiną norint parengti efektyvią akcininkų sutartį, kuri padės ženkliai sumažinti įmonei kylančias rizikas priimant svarbius ar sudėtingus sprendimus, atsiradus nesutarimams tarp įmonės akcininkų. UAB „Apskaitos sprendimas“ taip pat teikia įprastines paslaugas susijusias su įmonės duomenų keitimu, įstatinio kapitalo didinimu/mažinimu, akcijų perleidimu. Plačiau

Akcininkai įvertino akcininkų sutarties teikiamus privalumus ir suteikiamas garantijas, todėl akcininkų sutartis vis dažniau tampa neatsiejama įmonės steigimo ir veiklos dalimi. Akcininkai sudaro akcininkų sutartis siekdami efektyaus savo teisių realizavimo, savo teisėtų interesų apsaugos bei investicijų grąžos užtikrinimo. Akcininkų sutartyse dažniausiai, bet neapsiribojant, aprašomos sąlygos dėl:

 • Įmonės valdymo klausimų (dividendų politika, balsavimo tvarka dėl esminių įmonei sprendimų, įmonės valdymo organų struktūra ir formavimas ir kt.);
 • Akcininkų sudėties struktūros ir kontrolės (akcijų išpirkimo tvarka ir perleidimo sąlygos, kriterijai naujam akcininkui, pirmenybės teisės nustatymas ir įgyvendinimas ir kt.);
 • Kitų esminių sąlygų (akcininkų ir įmonės darbo sutartys, akcininkų nekonkuravimas, ginčų sprendimas, papildomo investavimo į įmonę įsipareigojimai ir kt.).

Akcininkų sutarties teikiama nauda gali būti trejopa:

 • Užtikrinamas akcininkų bendradarbiavimas priimant įmonės valdymui ir jos veiklai svarbius sprendimus;
 • Atliekama prevencinė funkcija – mažinama akcininkų ginčų tikimybė.
 • Nustatomi efektyvūs ginčų sprendimo būdai, kurie yra ypatingai svarbūs, kuomet dėl susidariusios situacijos tarp akcininkų nebelieka konstruktyvaus dialogo, tarpusavio supratimo bei galimybės greitai, protingai ir efektyviai išspręsti susidariusią situaciją.

UAB „Apskaitos sprendimas“ turi reikiamą patirtį ir kvalifikaciją būtiną norint parengti efektyvią akcininkų sutartį, kuri padės ženkliai sumažinti įmonei kylančias rizikas priimant svarbius ar sudėtingus sprendimus, atsiradus nesutarimams tarp įmonės akcininkų. UAB „Apskaitos sprendimas“ papildomai teikia šias įprastines paslaugas:

 • Rengia akcijų perleidimo sutartis;
 • Ruošia akcininkų sprendimus, rengia akcininkų susirinkimo protokolus;
 • Rengia dokumentus įsatinio kapitalo didinimui/mažinimui;
 • Rengia dokumentus įmonės įstatų, pavadinimo, vadovo, kitų įmonės duomenų keitimui.

Susisiekti su UAB „Apskaitos sprendimas“!

Sutarčių ir juridinių asmenų vidinių dokumentų rengimas
UAB „Apskaitos sprendimas“ turi sukaupęs didelę patirtį rengiant įvairaus profilio ir sudėtingumo sutartis, įmonės vidinius dokumentus, todėl siūlo Jums pasinaudoti šia patirtimi, sutaupyti laiko ir užsitikrinti, jog sutartys tinkamai atstovaus Jūsų, kaip sutarties šalies teisėtus interesus, o vidiniai įmonės dokumentai bus aiškūs ir atitiks teisinį reglamentavimą. Plačiau

Patogi, išsami ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reglamentavimą atitinkanti sutartis yra viena iš esminių sąlygų užtikrinti sklandų sutarties šalių darbą. Sutarties rengimas gali būti laikui imlus procesas, ypatingai jeigu sutartis yra nestandartinė ar apima daug kompleksinių situacijų.

UAB „Apskaitos sprendimas“ turi sukaupęs didelę patirtį rengiant įvairaus profilio ir sudėtingumo sutartis, todėl siūlo Jums pasinaudoti šia patirtimi, sutaupyti laiko ir užsitikrinti, jog parengta sutartis tinkamai atstovaus Jūsų, kaip sutarties šalies teisėtus interesus. UAB „Apskaitos sprendimas“ rengia tokių tipų sutartis:

 • Pirkimo/pardavimo;
 • Nuomos;
 • Nekonkuravimo;
 • Konfidencialumo;
 • Kitas įvairaus profilio sutartis.

UAB „Apskaitos sprendimas“ operatyviai, profesionaliai ir atsakingai rengia įmonės vidaus dokumentus (įsakymai, pažymos, pranešimai, prašymai ir kiti susiję dokumentai).

Susisiekti su UAB „Apskaitos sprendimas“!

Kitos teisinės paslaugos
UAB „Apskaitos sprendimas“ teikia ir kitas teisines paslaugas. Plačiau

UAB „Apskaitos sprendimas“ teikia kitas žemiau išvardintas teisines paslaugas:

 • Prekės ženklo registravimas (nacionaliniu/bendrijos mastu);
 • Teisinis auditas. Teisinis auditas yra kompleksinis įmonės teisinis patikrinimas apimantis pagrindinių įmonės dokumentų, sudarytų sandorių, prisiimtų rizikų, klientų ir partnerių bei kitų kertinių įmonės veiklos aspektų teisinį įvertinimą. Teisinis auditas gali būti reikalingas numatant verslo plėtrą, įsigyjant, parduodant arba reorganizuojant įmonę. Realus teisinio audito poreikis atsiranda akcininkų tarpusavio ginčo atveju;
 • Skundų nagrinėjimo taisyklių, pinigų plovimo prevencijos rengimas;
 • Mokumo vertinimo strategijos rengimas;
 • Skolų išieškojimo paslaugos (pretenzijos teikimas, pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo, ieškiniai ir kiti procesiniai dokumentai, elektroninis prevencinis spaudas dokumentams);
 • Individualios teisinės konsultacijos. Jeigu UAB „Apskaitos sprendimas“ teikiamų teisnių paslaugų aprašuose neradote Jums reikiamos paslaugos, susisiekite su UAB „Apskaitos sprendimas“ atstovu ir išdėstikite Savo pageidavimus. Tikimės, jog UAB „Apskaitos sprendimas“ komados patirtis ir gebėjimai leis profesionaliai ir operatyviai suteikti Jums reikalingą teisinę pagalbą.

Susisiekti su UAB „Apskaitos sprendimas“!